KUHINJSKA BATERIJA s priključkom na donji bojler, promjera struka 60mm